Գլխավոր Մարզեր Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը հայտարարություն է տարածել հիմնադրամի տնօրենի թափուր հաստիքի վերաբերյալ

Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը հայտարարություն է տարածել հիմնադրամի տնօրենի թափուր հաստիքի վերաբերյալ

0

Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը հայտարարություն է տարածել հիմնադրամի տնօրենի թափուր հաստիքի վերաբերյալ: Այդ մաիսն հայտնում է Հիմնադրամի պաշտոնական կայքէջը։

Աշխատանքի նկարագրություն

Գլխավոր գործադիր տնօրենը պատասխանատու է հիմնադրամի գործունեության բոլոր ուղղությունների, թիմի կառավարման, բոլոր ռեսուրսները` զոհված, անհետ կորած և հաշմանդամ զինվորներին և նրանց ընտանիքներին կայուն և հավասարաչափ փոխհատուցման տրամադրմանն ուղղելու համար, որը հիմնադրամի գլխավոր նպատակն է։

Գլխավոր գործադիր տնօրենը հաշվետու է Հոգաբարձուների խորհրդին։

Հիմնական պարտականությունները

Գլխավոր գործադիր տնօրենը պատասխանատու է հիմնադրամի ռազմավարության և գործառնությունների իրականացման համար, որոնք ամրագրված են հիմնադրամի օրենսդրությամբ և հաստատված են Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից, պետական մարմինների, աշխատակիցների, շահառուների, հովանավորների և այլ արտաքին շահագրգիռ կողմերի հետ հարաբերությունների, ռիսկերի կառավարման համար՝ կիրառվող օրենքների, ընացակարգերի և ներքին ակտերի պահպանմամբ։

Աշխատանքային պարտականությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալ դրույթներով․

 • հիմնադրամի գործունեության վերահսկման, ռազմավարական կառավարման ապահովում և ընդհանուր կառավարման վերահսկում
 • հիմնադրամի նպատակների իրականացմանն ուղղված ռազմավարության մշակում
 • հիմնադրամի ֆինանսական գործունեության կառավարում և բյուջեի իրականացում՝ հաստատված Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից
 • հաշվեկշռի, այդ թվում՝ լիկվիդայնության և ֆինանսավորման վարչարարական գործունեության ապահովում՝ հաշվի առնելով հավանական ռիսկերն ու Հոգաբարձուների խորհրդի հաստատած բյուջեն, որի նպատակը ներդրումների առավելագույն արդյունավետության ապահովումն է
 • Բիզնեսի վերականգնման պլանների մշակում և թարմացում
 • Ռիսկերի ողջ սպեկտրում առաջացող խնդիրների ժամանակին հայտնաբերում և գնահատում, առաջարկների տրամադրում Հոգաբարձուների խորհրդին
 • Զեկույցների և հաշվետվությունների հստակության և լիարժեքության ապահովում՝ վերահսկման, իրազեկման և աուդիտի նպատակով
 • Բոլոր օրենքներին, կարգավորումներին և ներքին ակտերին հիմնադրամի գործունեության համապատասխանության ապահովում
 • Արտաքին աուդիտորների հետ համագործակցություն՝ ռիսկերի արդյունավետ կառավարման և ներքին վերահսկողության ապահովման նպատակով՝ ներառյալ աուդիտորների հանձնարարականների կատարումը
 • Թիմի կառավարում, տեսլականի, օրինակ ծառայող ղեկավարի կերպարի ձևավորում
 • մարդկային կապիտալի արդյունավետ կառավարում՝ ներառյալ աշխատակիցների բարձր մոտիվացիայի պահպանում, աշխատակիցների հմտությունների և ունակությունների զարգացում և պլանավորում, աշխատանքային գործուննեության կառավարում և փոխարինելիության ապահովում
 • փոփոխությունների և բարելավման խթանում՝ ապահովելով ամենաբարձր չափանիշերը, այն է թափանցիկություն, պատասխանատվություն և շահառուներին ազնիվ արդյունքների տրամադրում
 • Աճի, Հոգաբարձուների խորհրդի հետ համաձայնեցված գործողությունների և խորհրդատվության ապահովում
 • Արտաքին գործընկերների և լրատվամիջոցների հետ շփման մեջ հիմնադրամի անունից ներկայանալը, մարքեթինգային արշավների, հասարակյնության հետ կապերի, դիրքավորման ապահովում, աշխատանք հովանավորների հետ, բարեգործական և միջոցների հավաքագրման միջոցառումների կազմակերպում
 • պետական կառույցների և օտարերկրյա գործընկերների հետ առողջ հարաբերությունների կառուցում։

Պահանջվող գիտելիքներ

 • Բարձրագույն կրթություն էկոնոմիկայի, ֆինանսների, իրավաբանության կամ հարակից ոլորտում
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ ավագ գործադիր մակարդակում նախընտրաբար ֆինանսական ոլոտում, հաշվեկշռի և դրա հետ կապված ռիսկերի վերաբերյալ խորը գիտելիքներով
 • Կառավարման գերազանց հմտություններ
 • Ներանձնային շփման գերազանց հմտություններ, կազմակերպչական, պլանավորման և խնդիրների լուծման կարողություն
 • Մարդկանց կառավարման և լիդերի գերազանց հմտություններ, թիմի արդյունավետ կառավարման, ոգեշնչման և համախմբան ունակություն
 • Գրավոր և բանավոր շփման գերազանց կարողություններ, արտաքին գործընկերներին, հովանավորներին և լրատվամիջոցներին ներկայանալու հմտություն
 • Ներդրումների վերաբերյալ խորը գիտելիքներ
 • Գումարի հավաքագրման ոլորտում կամ հովանավորների հետ աշխատանքային փորձը նախընտրելի է
 • Ակտուարի փորձառություն, ապահովագրության և/կամ կենսաթոշակային ոլորտում փորձառությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Աշխատանքային փորձը ոչ առևտրային կազմակերպությունում կդիտվի որպես առավելություն

Դիմելու կարգը

Բոլոր հետաքրքրված թեկնածուները կարող են դիմել՝ ուղարկելով ինքնակենսագրական և մոտիվացիոն նամակ info@818.consulting էլ. hասցեին` Վերնագիր (Subject) դաշտում գրելով հաստիքի անվանումը։

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 30.04.2021

Մեկնաբանել